Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus on seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä. Seksuaali- ja lisääntymisterveys on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia. Seksuaalikasvatuksen keinoin voidaan ehkäistä seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyviä riskejä ja tehdä myös korjaavaa työtä.

Seksuaalikasvatusta tarvitaan kaiken ikäisenä. Kehon muutokset käynnistävät mielen muutokset ja sen vuoksi on tärkeää, että tietoa ja tukea voi saada koko läpi elämän.

Lasten ja nuorten seksuaalikasvatukselle on luotu Eurooppalaiset standardit, joihin laadukkaan seksuaalikasvatuksen tulisi pohjautua. Siinä kerrotaan, mitä lasten ja nuorten pitäisi tietää ja ymmärtää kussakin ikävaiheessa, millaisia tilanteita ja haasteita heidän pitäisi kyetä ratkaisemaan ja hallitsemaan kussakin iässä ja mitä arvoja ja asenteita heille tulisi kehittyä, jotta seksuaalisuus voi kehittyä tyydyttävällä ja positiivisella tavalla.

Jokaisella on oikeus seksuaalikasvatukseen!

Myös aikuiset tarvitsevat seksuaalikasvatusta ja myös työkaluja siihen, mitä ja miten kertoa lapsille ja nuorille seksuaalisuudesta ja seksistä. Sekä vanhemmat että muut lasten kanssa tekemisissä olevat aikuiset ovat usein vailla tietoa, taitoa, sanoja ja osaamista seksuaalikasvatuksesta. Lastenhoitopaikoista lähtien opettajiin ja muihin kasvatustyössä oleville aikuisille pitäisi antaa jo heidän ammattikoulutuksessaan riittävät tiedot seksuaalikasvatuksesta. Lisäksi erityisryhmät, vammaiset, sairastuneet ja vanhukset tarvitsevat hekin tietoa ja taitoa seksuaalisuudesta ja seksuaalioikeuksistaan. Liian usein aihe sivutetaan heppoisin perustein.

seksuaalikasvatus, seksuaalikasvatuksen merkitys

Seksuaalikasvatuksen tavotteita;

  • asiakkaan kokema seksuaalisuus on arvokas, juuri hänelle omanlaisenaan sopiva itseilmentämisen muoto. Seksuaalisen itsemääräämismuodon kunnioitus on otettava puheeksi lähes joka kerran. Jokaisella on oikeus määrittää itse itselleen sopiva sukupuoli ja seksuaalisuus. Mahdollisuuksia on olla muutakin kuin heteronormatiivinen.
  • yksilön seksuaaliterveyden tukeminen, asiakkaille luvan antaminen omanlaiseen seksuaalisuuden toteuttamiseen

Kuka tarvitsee seksuaalikasvatusta?

Kaikki ihmiset tarvitsevat seksuaalikasvatusta läpi koko elämänkaaren

Lapset ja nuoret!

Vanhemmat! He ovat lasten ja nuorten tärkeimmät seksuaalikasvattajat!

Muuttuneet tilanteet voivat yllättää

kasvaminen

kehittyminen

ihmissuhteet

parisuhde

mustasukkaisuus

pettäminen

yksinäisyys

rakastuminen tai ihastuminen

suhteiden avaaminen tai muuttuminen

ero

vanhemmuus

ikääntyminen

loukkaantuminen, sairastuminen

kaltoinkohtelu

kumppanin kuolema

yksinäisyys…

Seksuaalikasvatuksen tavoitteita;

Auttaa lapsia ja nuoria saavuttamaan positiivisia kokemuksia ja nauttimaan oman seksuaalisuutensa toteutumisesta
• Tukea yksilön elämässä seksuaaliterveyden positiivisia puolia (itsearvostus ja –kunnioitus, toisten kunnioittaminen, seksuaalinen nautinto)
• Auttaa välttämään sen negatiivisia puolia (sukupuolitaudit, ei-toivottu raskaus, seksuaalinen kaltoinkohtelu).