Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on asiakkaan ja neuvojan välistä luottamuksellista keskustelua asiakkaan esille tuomasta asiasta. Seksuaalisuuteen, seksiin, sukupuolisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvien kysymysten pohtimista asiakkaan parhaaksi. Seksuaalineuvonnassa kartoitetaan tilanne, määritellään tavoite ja pohditaan sekä sovelletaan keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi. Seksuaalineuvontaan kuuluu myös ohjata tarvittaessa eteenpäin esim. lääkärille, fysioterapeutille tai muulle terapeutille.

Olet oman tilanteesi asiantuntija!

Seksuaalineuvojan tehtävänä on olla läsnä, asettua dialogiin, antaa lupa asiakkaan seksuaalisuudelle, tarjota luotettavaa tietoa ja työvälineitä, ohjata tarvittaessa eteenpäin

Syitä tulla seksuaalineuvontaan voi olla monia;

 • Seksuaalinen halu & halujen eriparisuus kumppaneiden kesken
 • Mieltymykset ja fantasiat
 • Yksinäisyys, halu löytää kumppani, ihastuminen
 • Seksistä kommunikointi esim. kumppanille
 • Toiminnalliset ongelmat, sairaudet, addiktio
 • Seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti
 • Kehoon liittyvät kysymykset
 • Seksuaaliväkivallan kokemukset
 • Kriisit ihmissuhteissa (esim. uskottomuus)
 • Oman seksuaalisuuden toteuttaminen vs. ympäristön odotukset
 • Seksin harrastaminen & tekniikka
 • Pelot, huolet, myytit – suorituspaineet!

Tapaamisia on yleensä 1-5 kertaa. Yksilötapaamisen kesto useimmiten 45-60min, pari- tai ryhmäaika 60-90min. Käynnit sovitaan 1-4 krt/kk.

Kuva: Susan Partanen